Schematy ładowarek


  1. Ładowarka szybka
  2. Ładowarka pakietu nadajnika i odbiornika
  3. Ładowarka LM 317

Ładowarka szybka zasilana z akumulatora samochodowego 12V lub zasilacza 12V/5A. Ładuje ogniwa napędowe modeli przeznaczone do szybkiego ładowania. Można ładować pakiet do 7 cell , posiada automatykę dla 2 pakietów akumulatorów. Układem tym można ładować większą ilość ogniw pod warunkiem zwiększenia napięcia zasilania ładowarki. Można zastosować prosty wzór Uzas= ilość cell x 1,55V + 1,5V.

 


 

Ładowarka automatyczna pakietu Tx i Rx

Opis.

Ładowarka ładuje równocześnie pakiet odbiornika i nadajnika. Prąd ładowania ładowania zależy od wartości opornika R1. Dla 5 ohm prąd ładowania wynosi około 200mA. Zwiększenie wartości powoduje spadek prądu ładowania. Doboru prądu ładowania należy dokonać, mierząc prąd zwarcia ładowarki. Napięcie wyłączania jest równe sumie napięć Zenera diody D1 i diody 1N4148 (dla 4,8V) i Zenera D2,D3 i diody 1N4148 (dla 9,6V). Można go ocenić, mierząc napięcie na wyjściu ładowarki bez podłączonych akumulatorów. Tranzystor T1 na radiatorze.Tranzystory T1 ,T2 i T3 najlepiej o dużym współczynniku wzmocnienia (>200). Diody D4" led zielona". Tr1 np: Ts 4/40. Zmieniając R1 i diody Zenera można dobrać dowolny prąd ładowania i napięcie wyjściowe. Po podłączeniu pakietu zaczyna płynąć prąd ładowania i zapala się dioda D4, po osiągnięciu napięcia ustalonego dla danego pakietu zanika prąd ładowania i gaśnie dioda D4. Należy pamiętać aby transformator zapewniał odpowiednią wydajność prądową i napięcie za prostownikiem o wartości ok.50% większej od napięcia naładowanego pakietu.

 


Ładowarka automatyczna na LM 317.

Opis.

W oparciu o popularny układ zasilacza LM 317 można zbudować prostą ładowarkę do akumulatorów posiadającą regulację napięcia do którego naładuje się akumulator oraz regulację prądu ładowania. Regulację napięcia do którego ma być naładowany akumulator przeprowadza się potencjometrem P1. Natomiast do regulacji maksymalnego prądu ładowania służy potencjometr P2. Napięcie końcowe ładowania ustawiamy bez podłączonego akumulatora , mierząc voltomierzem (cyfrowym) napięcie wyjściowe. Po podłączeniu rozładowanego akumulatora układ zaczyna stabilizować prąd wyjściowy. Napięcie accu jest wtedy niższe niż napięcie na wyjściu ładowarki i stabilizator US1 dąży do podniesienia tego napięcia. W miarę jak wzrasta napięcie akumulatora prąd ładowania spada prawie do zera. W końcowej fazie przez akumulator płynie niewielki prąd podtrzymujący. Napięcie wejściowe powinno być tak dobrane aby różnica napięć między wejściem a wyjściem układu US1 nie przekraczało 10V , gdyż może zadziałać wewnętrzny układ zabezpieczenia ograniczający prąd wyjściowy. Układ może być zasilany z akumulatora samochodowego lub zasilacza.

Strona główna.